ALMANYA GOC YASASI-VIZE VE SARTLARI

GOC YASASI KAPSAMINDA VIZE  VE SARTLAR

Nitelikli profesyoneller için çalışma vizesi

Almanya dışında bir yükseköğretim kurumunu veya  nitelikli mesleki eğitimi tamamladıysanız, ikamet iznini Almanya dışında alabilirsiniz. İkamet Kanunu Madde 18a ve 18b (1) - AufenthG) Bu, Almanya'da kalifiye bir profesyonel olarak iş bulmanızı sağlar.

Çalışma vizesi almanın şartları nelerdir?

Niteliklerinizin ya Almanya'da tanınması ya da bir Alman yüksek öğretim kurumununkilerle karşılaştırılabilir olması gerekir. Düzenlenmiş bir meslekte, yani sağlık mesleklerinde iş arıyorsanız, mesleki uygulama iznine ihtiyacınız vardır. 

Almanya'daki bir işverenden gerçek bir iş teklifi aldıysaniz tanınan niteliklerinizin işe alındığınız işi gerçekleştirmenize olanak tanımalidir.  Bu, ilgili mesleklerde istihdam edilebileceğiniz anlamına gelir.

45 yaşın üzerindesiniz ve Almanya'ya ilk kez çalışmak amacıyla mı geliyorsaniz  almayı düşündüğünüz pozisyon için brüt yıllık maaşınız en az 48.180 € (2023 itibariyle) olmalıdır. 

Tanınmış bir yüksek öğrenim dereceniz varsa AB Mavi Kart kriterlerini karşılayıp karşılamadığınızı kontrol etmelisiniz. Bu ikamet unvanı yurt dışından gelen nitelikli profesyonellere avantajlı koşullar sunmaktadır.

Genel olarak, Alman Federal İş Kurumu'nun (BA) öncelikle iş talebinizi onaylaması gerekir. Bu sürecin bir parçası olarak Federal İş Ajansı, çalışma koşullarınızın (maaş, çalışma saatleri vb.) ev işçilerinin koşullarına eşdeğer olup olmadığını değerlendirecektir.

Çalışma vizesi, Nitelikli istihdam elde etmek amacıyla vize veya oturma izni en fazla dört yıl süreyle verilir. İş sözleşmesinin süresi daha kısa ise sözleşme süresi boyunca ikamet izni verilir.

En az 4 yıl süreyle çalışma amaçlı oturma iznine sahipseniz, belirli şartların yerine getirilmesi halinde yerleşim izni almaya hak kazanabilirsiniz. Bu aslında daimi ikamet iznidir.
melikbayatlaw.com

PROFESYONEL SURUCULER 1 KASIM ITIBARIYLE ALMANYA’DA CALISABILECEK

https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/fachkraefteeinwanderungsgesetz?fbclid=IwAR2jqGzspcZV50P-Z34DaHeeZhbegp0pYgYTUl0xI8zI16uJ_bzBdvSg4Fo

Yeni goc yasasi ile 1 Kasim tarihinden itibaren profesyonel suruculer (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F) Almanyada dil sarti ve code 95 sarti olmadan calisabilecek.
Bir sirket ile sozlesme yaparak ister Almanyada oturum alabilecek-calisabilecek (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F) ehliyetli tum profesyonel suruculer.
https://www.make-it-in-germany.com/.../fachkraefteeinwand...
melikbayatlaw.com

Belçika’da Danıştay ‘bekar erkek mülteci’ kararını iptal etti

http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl…

Schorsing van de beslissing over de maatregelen inzake de opvang van alleenstaande mannen

Bij arrest nr. 257.300 van 13 september 2023 heeft de Raad van State de tenuitvoerlegging geschorst van de beslissing van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie waarbij alleenstaande mannen die asiel aangevraagd hebben niet meer in aanmerking komen voor maatregelen inzake opvang. De Raad van State is in deze stand van de procedure van oordeel dat die beslissing niet in overeenstemming is met het recht op opvang dat bij de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen aan alle asielzoekers verleend wordt.

(13/09/2023)

melikbayatlaw.com