Belçika’da Danıştay ‘bekar erkek mülteci’ kararını iptal etti

http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl…

Schorsing van de beslissing over de maatregelen inzake de opvang van alleenstaande mannen

Bij arrest nr. 257.300 van 13 september 2023 heeft de Raad van State de tenuitvoerlegging geschorst van de beslissing van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie waarbij alleenstaande mannen die asiel aangevraagd hebben niet meer in aanmerking komen voor maatregelen inzake opvang. De Raad van State is in deze stand van de procedure van oordeel dat die beslissing niet in overeenstemming is met het recht op opvang dat bij de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen aan alle asielzoekers verleend wordt.

(13/09/2023)

melikbayatlaw.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir